specialista na anti-aging

Lepší prevence než demence
Přirozeným zdrojem vitamínů byla vždy zelenina, ale to již neplatí. Obsah vitamínů a minerálů v zelenině a v dalších plodinách se snížil za posledních 50 let o 80 %, to znamená, že naše strava je chudá na vitamíny, minerály a stopové prvky. Chemické reakce, které jsou na těchto vitamínech závislé nemohou probíhat nebo jsou změněny a tím je porušeno naše biochemické zdraví.  To je příčinou celé řady zdravotních problémů od alergií, demencí, depresí, neplodnosti, předčasného stárnutí, mozkové mrtvice, přes nemoci srdce a krevního oběhu,  až k těm velmi závažným jako je rakovina.

Známý spisovatel fantasy Terry Pratchett kvůli Alzheimerově nemoci zvažuje euthanasii, dcera ho podporuje!!!

Pokud je to pravda, tak je to alarmující sdělení. Je možné pochopit, že člověk v nemoci se s takovými myšlenkami může zaobýrat, ale je tragické, že tím chce upozornit na problém Alzheimerovy choroby, který  neřeší vlády vyspělých zemí. V současnosti má Alzheimerovu nemoc na světě asi 30 miliónů lidí (jak uvádí wikipedia.cz). Odborníci varují před epidemií tohoto onemocnění. Podle nich může v roce 2050 nemocí trpět až 106 miliónů lidí.

Podle statistik je epidemie Alzheimerovy choroby  hrozbou, nejen pro stárnoucí občany těchto zemí,  ale  pro země celé. Náklady na léčbu nemocných v roce 2025, tj. za pouhých 12 let hrozí zhroucením celého zdravotního systému.

Toto onemocnění představuje hrozné postižení, a to jak pro pacienta, u něhož se začíná projevovat, tak i pro rodinu, která o něho později musí pečovat v jeho prohlubující se nemohoucnosti. Z představy euthanasie, jako konečného řešení stavu, v němž není člověku pomoci před neodvratným koncem v demenci, nutně běhá mráz po zádech. Je ale opravdu třeba myslet ve druhé dekádě 21. století v souvislosti s tímto onemocněním na euthanasii? Takto umírali v 18. století námořníci na kurděje, když nebylo známo, že to způsobuje nedostatek vitamínu C.

To se opravdu nedá nic udělat proti epidemii tohoto onemocnění?

Vědci provedli několik šetření na skupinách pacientů s kognitivními poruchami. Bylo známé, že u těchto pacientů se z roku na rok zhoršuje řešení myšlenkových úloh. Podáváním kyseliny listové se toto zhoršování zastavilo a u některých účastníků bylo dokonce patrné zlepšení jejich mentálního výkonu. Kognitivní poruchy jsou předstupeň Alzheimerovy choroby a nejsou-li správně léčeny přecházejí ve zjevnou Alzheimerovu chorobu. U osob s kognitivní poruchou, které začali systematicky užívat kyselinu listovou s vitamíny B6 a B12, rozvíjení nemoci nepokračovalo.

Jak souvisí nedostatek vitamínů s  Alzheimerovou chorobou?

Uvedené vitamíny skupiny B – kys. listová, B 6 a B 12 jsou klíčové pro přeměnu toxické aminokyseliny homocysteinu na netoxické látky. Tato chemická reakce probíhá v každé buňce a při nedostatku uvedených vitamínů vzniká nadbytek toxického homocysteinu. Toxicita homocysteinu přelaďuje nervový systém do té míry, že se mění i jeho dráždivost. Tím se mění průběh šíření nervových vzruchů a podmínky pro průběh biochemických procesů v mozku a celé nervové soustavě. Vzniká také větší množství volných radikálů, které rovněž velmi poškozují mozek. Působení vyšší hladiny homocysteinu lze v centrálním nervovém systému také přirovnat k funkci zesilovače.

Přirozeným zdrojem vyjmenovaných vitamínů byla vždy zelenina, ale to již neplatí. Obsah vitamínů a minerálů v zelenině a v dalších plodinách se snížil za posledních 50 let o 80 %, to znamená, že naše strava je chudá na vitamíny, minerály a stopové prvky. Chemické reakce, které jsou na těchto vitamínech závislé nemohou probíhat nebo jsou změněny a tím je porušeno naše biochemické zdraví.  To je příčinou celé řady zdravotních problémů od alergií, demencí, depresí, neplodnosti, předčasného stárnutí, mozkové mrtvice, přes nemoci srdce a krevního oběhu,  až k těm velmi závažným jako je rakovina.

Jaká je šance zajistit dobré „biochemické zdraví“?

O dobrém „biochemickém zdraví“ mluvíme  tehdy, pokud dobře probíhají chemické reakce v našich buňkách.  Průběh těchto reakcí je podmíněn dostatečným množstvím vitamínů, minerálů a stopových prvků. Vzhledem k tomu, že ani pestrá strava toto nezajišťuje,  je nezbytné užívat vitamíny, minerály a stopové prvky ve formě doplňků stravy. Pak máme šanci zajistit dobře fungující  „biochemické zdraví“, které je zárukou, že zůstaneme zdraví, v plné síle, svěžesti a s jasnou myslí až do vysokého věku.

Biochemické procesy nejsou rovnocenné. Jsou mezi nimi i významnější, jejichž porucha s sebou nese vznik závažnějších a přesně definovaných onemocnění. S poruchou asi nejvýznamnějšího biochemického cyklu procesů, v tomto případě mluvíme o porušeném biochemickém zdraví, souvisí zřetelně i vznik Alzheimerovy choroby.

Američtí vědci  již před delší dobou ověřili, že pokrytí vitamínového deficitu zastaví vývoj kognitivních poruch, které předcházejí vzniku Alzheimerovy choroby. Výsledek byl, po ročním trvání pokusu v porovnání s kontrolní skupinou, přesvědčivý. Výsledky řešení úloh s nároky na různé složky mozkových funkcí se v pokusné skupině nezhoršily, v kontrolní skupině, která vitamíny nedostávala, došlo k progresivnímu  zhoršování výsledků testů.

Je škoda, že tyto přesvědčivé výsledky zapadly a nepokračovaly praktickým používáním v lékařských praxích. Dnes, díky pojmu „biochemické zdraví“, je celý problém jasně definován a vysvětlitelný lékařům i laikům. Nic nebrání praktickému využívání těchto poznatků v prevenci Alzheimerovi choroby, která je epidemií a hrozbou pro celý zdravotní systém. Více o biochemickém zdraví na www. drhorejsova.eu

Jak zjistíme kolik vitamínů potřebujeme na zajištění biochemického zdraví?

Velikost vitamínového deficitu lze snadno zjistit změřením hladiny homocysteinu z krve. Tento test vám velmi přesně stanoví, zda se máte obávat rozvoje Alzheimerovy choroby nebo předčasné smrti na srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici. Pokud bude hladina vašeho homocysteinu pod 6 mmol/l patříte k šťastným 10ti % populace se super zdravím! Pokud máte hladinu homocysteinu vyšší, doporučuji navštívit specialistu na „biochemické zdraví“, který vám poradí, kolik vitamínů a minerálů potřebujete užívat. Za pouhé dva měsíce snížením hladiny o 5 jednotek snížíte riziko předčasné smrti o 50 %.

Dobrá zpráva je, že máte vždy šanci své zdraví zlepšit. Nemusíte nesmyslně  umírat jako námořníci v 18. století na kurděje, když nebylo známo, že to způsobuje nedostatek vitamínu C.

Lepší prevence než demence! Staňte se skutečným manažerem svého zdraví!