specialista na anti-aging

Kosti se obětují za udržení života
Člověk je obrovská biochemická továrna, která pracuje podle přesných pravidel, kterým nazýváme přírodními zákony. Žádný chaos ani džungle, ale vysoce integrovaný a organizovaný soubor reakcí, které vyrábějí  např. složité bílkoviny pro svaly, kosti, krvinky, enzymy, hormony, vlasy, nehty atd.

Výroba je velmi rychlá – výroba bílkoviny proběhne za několik sekund, reprodukce bakterie trvá  20 minut a proběhne při ní cca 1 000 různých metabolických reakcí . Aby výroba probíhala hladce podle daných pravidel, potřebuje pravidelnou dodávku surovin, které získává ze stravy. Jsou to nejen bílkoviny, sacharidy (složité cukry) a tuky, ale také minerály, vitamíny a stopové prvky (o tom se učí děti v zákadní škole).

Lidský život a zdraví  závisí na řádném chodu a dokonalé souhře všech procesů celé té obří továrny – pokud vše dobře funguje tak mluvíme o dobrém „biochemickém zdraví“. Bezporuchový chod biochemických procesů v buňkách je podmínkou zdraví. Jádrem těchto důležitých procesů je biochemický cyklus, v němž vzniká aminokyselina homocystein.

Homocystein se vyskytuje v živých buňkách všech vyšších organismů; byl nalezen také v rostlinných a bakteriálních buňkách. Vně buňky, v krevní plazmě, je koncentrace této látky u zdravého jedince velmi nízká – 5 – 6 mmol/l. Biologický význam naznačuje skutečnost, že při normální metabolizaci se 90-95% vzniklého homocysteinu účastní chemických procesů v buňce a zbytek se dostává do krve. Homocystein ovlivňuje základní životní procesy, jako je hospodaření kyslíkem - buněčné dýchání, řízená tvorba energie, její ukládání a využívání, dále syntéza a recyklace některých klíčových metabolitů a rozmnožování buněk.

Po splnění úkolů má následovat přeměna v neškodné látky (v methionin, nebo (a) cystathion a dále přes cystein na taurin a další látky).  Úspěšnost přeměny závisí na dostatečné dodávce vitamínů: kyselina listová, B6 a B12.

Genetické naprogramování a regulace těchto procesů zpětnými vazbami jsou ukázkou udržování homeostázy (stálosti) vnitřního prostředí.

Z pohledu medicínského významu je jádro problematiky v biochemickém cyklu přeměn, kdy nedostatek vitamínů, minerálů a stopových prvků způsobí zvýšenou hladinu toxické aminokyseliny v krvi.

Závislost biochemického zdraví na dodávání těchto tří vitamínů ze skupiny B je bezprostřední. V uplynulých 50ti letech se snížil obsah vitamínů a minerálů v zelenině o 80 %. Tento pokles vyústil v nedostatek klíčových tří vitamínů, nezbytných pro metabolizaci homocysteinu. Nezpracovaný homocystein se hromadí v krvi, což má závažné důsledky pro zdraví:

  1. Narušení stálosti vnitřního prostředí organizmu: Homocystein, který se hromadí v krvi, narušuje přirozeně stabilní vnitřní prostředí organismu jednak tím, že jako organická kyselina posouvá pH krve na kyselou stranu a dále tím, že se uplatňuje jako toxická látka.
  2. Vznik osteoporozy: Dlouhodobá přítomnost zvýšené hladiny homocysteinu v krvi zcela vyčerpá alkalickou rezervu, kterou krev disponuje. Ve snaze zachovat nenarušené vnitřní prostředí s neutrálním pH sahá lidský organismus po poslední rezervě alkálie a tou je vápník v kostech. Kosti se obětují za udržení života.  Odebírání vápníků z kostí je obranou proti „okyselování“ organismu, které způsobuje stoupající hladina homocysteinu a je jedinou známou a vědecky prokázanou příčinou vzniku osteoporozy.

Obecným principem léčení je obnovení biochemického zdraví. Spočívá v přesném nadávkování deficitních vitamínů podle laboratorně stanovené hladiny homocysteinu v krvi. Péče o biochemické zdraví je v tuto chvíli asi jediný způsob jak zpomalit trend zhoršování zdraví populace. Vývoj zdravotního stavu směrem k degeneraci může být začátkem konce lidstva a je jen otázkou, jak dlouho takový vývoj může trvat.

Staňte se manažery svého zdraví.