specialista na anti-aging

Zdraví začíná na buněčné úrovni
Víte, že můžete změnit kvalitu svého života, cítit se lépe a mít více energie? Lidské tělo má mimořádnou schopnost léčit samo sebe. “Základ anglického slova “health” (zdraví) je “heal” (uzdravit).

 

Schopnost těla se uzdravit je jeden ze základních principů života.” Tento neustálý samo léčebný proces probíhá uvnitř buněk. Buňka je hlavni součástí všech živých organismů. Žijeme a umíráme na buněčné úrovni. Pokud jsou naše buňky zdravé, pak i my jsme zdraví. Pokud chceme mít např. zdravý mozek, musíme mít zdravé mozkové buňky, pokud chceme mít zdravé srdce, musíme mít zdravé srdeční buňky atd.. Jak toho dosáhnout?  Dosáhneme toho v případě, že naše buňky budou spolu správně komunikovat a tato komunikace povede k jejich ochraně, opravě anebo k náhradě, je-li to třeba. Bez správné komunikace v těle, která je doslova vitální pro lidský život, bude docházet k chybám.

Správná komunikace mezi buňkami v těle je klíčem ke zdraví!

Lidské tělo obsahuje 1013 buněk a všechny ke svému životu potřebují molekuly „Redox Signaling“. Bez nich by došlo během několika málo minut ke smrti. Tyto molekuly si buňka sama vyrábí, ale jejich produkce s věkem klesá. Dnes je můžeme tělu dodávat, poprvé v historii totiž tyto molekuly existují mimo lidské tělo! Díky světovému patentu vznikl na světě první potravinový přípravek s molekulami „redox signaling“ = ASEA

Naše buňky jsou každý den poškozovány a jsou nepřetržitě vystaveny škodlivým vlivům. Kvalita našeho života a našeho zdraví závisejí na zdraví našich buněk, na jejich kapacitě regenerace a rychlé opravě.

To, že antioxidanty jsou klíčové k ochraně buňky a celkovému zdraví, už víme. K tomu, aby se ovšem mohly aktivovat a tak vykonávat svoji ochrannou činnost – tzn.zneškodňovat volné radikály – potřebují  molekuly Redox Signaling.

Molekuly Redox Signaling

Redoxní signální molekuly jsou malé, vysoce reaktivní látky, které jsou přirozeně vyráběny v každé buňce našeho těla a fungují něco jako poslové. Jsou nedílnou součástí všech forem života.

V roce 1986 tyto molekuly objevil profesor Britton Chance. Vědci se ale celou dobu domnívali, že to jsou vedlejší produkty při výrobě energie mitochondriemi, které nejsou nijak využity. Teprve nedávno zjistily, že jsou vlastně fundamentální pro samotný život. Dnes jsou předmětem extenzivního výzkumu a poznatky o nich se za posledních 5 let zdvojnásobily. Intenzivně se studuje jejich význam na lidské zdraví.

Hlavní surovinou pro stavbu molekul Redox Signaling je slaná voda, která vyplňuje a obklopuje naše buňky. Jsou to velice malé molekuly, obsahují pouze 2-4 atomy, což je činí nejmenšími molekulami v našem těle. Vznikají z přestavby atomů vody (H2O), soli (NaCl) a dusíku (N2). Známe jich více než 20, patří mezi ně např. peroxid vodíku (H2O2), oxid dusnatý (NO), kyselina chlorná (HClO), superoxid atd. Vzhledem k jejich malé velikosti mohou cestovat z buněk ven a zajišťovat tak v těle komunikaci mezi buňkami. Poté co vykonají svoji funkci, vracejí se zpět do formy slané vody a kyslíku.

Tzv. organela Mitochondrie využívá reaktivní formy kyslíku (ROS) a redukční formy (RS). ROSaktivuje Antioxidanty a tím zbavuje tělo volných radikálů. RS komunikuje s imunitním systémem a tím chrání tělo před virami a bakteriemi.

Mitochondrie

Primárním zdrojem Redox signálních molekul v živých buňkách jsou mitochondrie. Mitochondrie jsou umístěny uvnitř každé buňky a jsou zdrojem 95% veškeré energie (ve formě ATP). V každé buňce se nachází 10 – 5000 mitochondrií. Dohromady tyto organely tvoří více než polovinu suché hmotnosti těla. Mitochondrie metabolizují jednoduché cukry, čímž je přeměňují na energii (ATP), ale také produkují velká množství ROS a RS, které se pak strategicky umístí v oblastech pro ochranu citlivých struktur v buňce, a to včetně DNA. Podstatné je, aby byly ve vzájemně vyváženém poměru, čili v rovnováze = homeostáza. Udržování správné chemické rovnováhy je jedna z hlavních podmínek zdraví. Pokud jsou tyto molekuly ve správném poměru, imunitní systém a procesy hojení mohou probíhat na optimální úrovni.

Proč jsou molekuly Redox Signaling tak důležité?

Vnitřní i vnější faktory, jako je stres, toxické chemikálie, infekce, špatná výživa apod. mají nepříznivý vliv na naše zdraví. Tyto negativní vlivy vedou k poškození buněk. Poškozené buňky vytváří méně molekul Redox Signaling. Bez jejich dostatečného množství nemohou antioxidanty a imunitní systém účinně fungovat.

Produkce molekul Redox Signaling navíc s věkem klesá a to přibližně od věku 8 let. V 80 letech jich pak máme pouze 10% toho, co jsme měli v 8 letech. Jejich množství klesá i u zdravého člověka. To je důvod, proč se s věkem zpomaluje proces hojení, regenerace a celkové odolnosti organismu. Když jsme mladí, naše buňky vyrábí spousty těchto molekul. To je důvod, proč děti mohou být celý den aktivní a druhý den jsou na tom stejně dobře a nejsou celé rozlámané. Protože jejich molekuly Redox signaling jsou v plné formě.

Tyto molekuly jsou v současné době pouze na 2 místech – v živých buňkách a v láhvi. ASEA Reaktivní molekuly jsou nezbytné pro:aktivaci antioxidantů

  • správnou funkci imunitního systému
  • v procesu hojení (bez přehnané zánětlivé reakce)
  • ochranu buněk před toxiny a volnými radikály (ochrana DNA)
  • rozpoznání poškozených buněk a jejich obnově
  • správnou funkci metabolismu

Tyto reaktivní molekuly se v buňkách účastní oxidoredukčních reakcí, které mají principiální význam pro metabolismus. Živé systémy jejich pomocí získávají většinu potřebné volné energie - to platí např.i pro fotosyntézu. Redoxní signalizace je základem všeho života na této planetě.

Hodnota pH produktu s redox signalnimi molekulami se pohybuje mezi 7,3 – 7.4, což odpovídá průměrné hodnotě pH krve a tělních tekutin (7.35). Dokonale vyvážené komplexní směsi ROS a RS, které v těle mají blízko k neutrálnímu pH a neutrálnímu tzv. redox potenciálu (RP), mohou vyvážit chemickou rovnováhu podle potřeby v závislosti na chemickém prostředí. To je krása redoxních signálních poslů, jsou všude a účastní se všech procesů života.

Tajemstvím je rovnováha

Chcete se dozvědět více?

Sledujte příběhy lidí na: Facebooku:  https://www.facebook.com/dr.jitka.horejsova/